was successfully added to your cart.

Category

Atom Vape

รีวิว อะตอม Vape Breed Atty RDa

By | Atom Vape | 4 Comments

อะตอมสายกลาง ควันเยอะ กลิ่นชัด รูลมทำออกมาค่อนข้างดี มีรูลมล่างฝั่งละ2รู วนขึ้นคอย และมีรูลมกลางอีกฝั่งละรู สามารถปิดรูลมกลางได้ และยังสามารถปิดรูลมล่างสุดได้ด้วย สามารถหมุนแคป เปนรูลมสำหรับคอยเดียวได้ กลิ่นชัด ควันค่อนข้างเยอะ รูลมโล่ง

Read More